blogtitel

januari 6, 2014
content-blogtitel

5 tips voor een goede blogtitel

Een lezer moet het gevoel hebben dat hij echt iets aan het artikel heeft. Het moet een oplossing bieden, het leven veraangenamen of verrijken. Denk vanuit de klant, wat wil hij weten? Zo vaak zie ik teksten die organisatiegericht geschreven zijn. Het draait om de lezer, de (potentiële) klant en niet om jou als blogger. In dit artikel geef ik je vijf tips om te komen tot een goede blogtitel.
Open chat